Ogłoszenia duszpasterskie na 6 niedzielę zwykłą, 15.02.2015

1.      W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.    W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie w  nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników.

2.      Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo, które przygotowuje nas do przeżywania Wielkiego Postu. Adoracja Pana Jezusa w naszym kościele dzisiaj, trwać będzie do godz. 18.00. Od godz.12.00 na modlitwę adoracyjną zapraszamy mieszkańców Biskupic, o 14.00 adorację poprowadzą dzieci ze scholki, o 15.00 młodzież z Grupy Apostolskiej i o 16.00 Służba Liturgiczna. Od godz. 16.30 na adorację zapraszamy mieszkańców Szczygłowa i Zabłocia. Jutro adoracja od godz. 14.00 do 17.00 i zapraszamy na nią szczególnie mieszkańców Sułowa i Trąbek. Podobnie we wtorek adoracja od 14.00 do 17.00, czas przeznaczony zwłaszcza dla mieszkańców Przebieczan i Tomaszkowic. W poniedziałek i wtorek adorację zakończymy Mszą św. o 17.00

3.    W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czas pokuty  i  nawrócenia. Msze święte z posypaniem głów popiołem w kościele o 6.30; 9.30 oraz po południu o 17.00 i 19.00; W Trąbkach Msza św. o 17.00, w Zabłociu o 18.00 i w Przebieczanach o 18.15. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Składka ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na jałmużnę postną. Przypominamy, że w kościele katolickim Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową a nie w niedzielę dlatego posypanie popiołem stosowne jest w tym dniu. Przepisy liturgiczne mówią, że posypanie głów popiołem dla osób, które nie mogły z tego obrzędu skorzystać w Środę Popielcową mogą to uczynić w drugą niedzielę Wielkiego Postu.

4.      W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.00 i 19.00  oraz na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.00. Po gorzkich Żalach w niedzielę dodatkowa Msza św.

 5.    W najbliższy piątek po Drodze Krzyżowej  zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Rozpoczniemy je Mszą św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia i za zmarłych z ogłoszonych intencji pogrzebowych. Adorację zakończymy Apelem Jasnogórskim o 21.00

6.     W przyszłą niedzielę kustosz Sanktuarium św. J.P. II przy centrum „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach zaprasza parafie naszego dekanatu na doroczną pielgrzymkę upamiętniającą zasługi i święte życie naszego Wielkiego Rodaka. Uroczysta Msza św. w kościele górnym o godz. 17.00 a po niej Procesja światła z relikwiami Św. J. P. II  w Ogrodzie Różańcowym.

7.      W najbliższy czwartek, w ramach Gminnej Akademii Seniora w auli Kampusu Wielickiego w Wieliczce o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie z dziennikarzem, watykanistą Markiem Zającem i wykład pt. „Watykan z bliska i z daleka”– organizatorzy serdecznie zapraszają.

8.   Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego zaprasza na coroczne Zebranie Grupy Członkowskiej Banku organizowane dla mieszkańców z terenu Bodzanowa oraz Zabłocia w najbl. czwartek o godzinie 1600 w Domu Ludowym w Bodzanowie (sołtysówka) a z terenu Trąbek, Szczygłowa, Łazan, Jawczyc i Sławkowic w piątek o godzinie 1730 w Świetlicy Krakowiaczek w Łazanach.

Intencje mszalne: 16 II – 22 II

Poniedziałek:

630: + Honoraty Pajdak w 6 r. śm. Józefa męża i Kazimierza syna

      + Józefa Terczyńskiego od rodziny Janusów

       + Józefy Garyckiej od Anny i Darka Tańculów z dziećmi

1700: + Barbary Przepolskiej od męża

Wtorek:

630: + Stanisława Ładygi od córki Marty z mężem

       + Franciszka Śmietany od rodziny Badurów

1700: + Mieczysława Trojańskiego w 30 r. śm. i Teresy żony

Środa Popielcowa:  

630: + Janusza Kruszyny 26 r. śm. Heleny i Kazimierza rodziców

      + Marii Sochackiej od wnuczki Żanety z Mateuszem

930: + Marii Bułat w 8 r. śm. Marka i Krzysztofa wnuków

1700: + Stanisława Kruszyny w 39 r. i jego rodziców

1900: Dziękcz. w 20 r. ur. dla Michała i 17 r. ur. Gabrieli i ich rodziców z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Czwartek:                                       

  630     +  Stanisławy Kruszyna i Antoniego męża od siostrzenicy Wandy z rodziną

1700: + Zofii Grabki w 3 r. śm. Tadeusza ojca i jej dziadków

        + Stanisława Jaszczyka ze Szczygłowa od Janiny i Jerzego Gaczołów

Piątek:                                       

630: + Walerii Ciastoń od wnuka Mariusza

      +  Michała Jaszczyka od Andrzeja Terczyńskiego z rodziną

1700: Msza Święta do Miłosierdzia Bożego

Sobota:

630: + Anny Dębowskiej w 10 r. śm.

      + Zygmunta Grochota od sąsiadki Kowalowej

1700: + Ryszarda Kulmy w 8 r. śm. rodziców i brata

Niedziela:

630: Za Parafian

      + Edwarda Kruszyny oraz Józefa Śliwy

930: + Stanisława Jaszczyka, Bronisława Fortuny w 3 r. śm.

1100: + Pawła Świeżego, jego rodziców i Doroty Świeży

1600: +Józefa Szlapaka w 25 r. śm. i jego rodziców

1800: + Karola Kozaka

Niedziela kaplice:

815 – Przebieczany: + Eugeniusza Tańculi w 3 r. śm.

1015– Trąbki: + Marii Kot od sąsiadki Kruszynowej

1215 Zabłocie: Dziękcz. dla rodziny Gradowskich z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Środa Popielcowa – kaplice:

1700– Trąbki: + Krystyny Kasprzyk od rodziny Szwagrzyków

1800 – Zabłocie: + Jana Woźniaka i Krystyny córki

1815 – Przebieczany: + Zm. członkinie z V Róży Kobiet św. Rity z Przeb. i zm. z ich rodzin

Kaplice w tygodniu 17 –19 II:

Wtorek – Zabłocie: + Januarego Moncznika od córki Małgorzaty z rodziną

Czwartek – Przebieczany : + Heleny Chuchla w 30 r. śm. i Józefa Chuchli w 2 r. śm.

Intencje do Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego:

+ Karola Kozaka w 1 r. śm. od teściów

+ Anny, Franciszka, Piotra Wichrów

+ Stanisława Kozłowskiego w 4 r. śm.

+ Jana Kurzawy w 3 r. śm. od wnuków

+ Zofii Godzik w r. śm. i Emila męża

+ Stanisława Kruszyny, Jakuba Ochońskiego i ich rodziców

+ Genowefy Waśniowskiej w 32 r. śm. Edwarda męża, Mariana syna, Stanisława syna, Czesława Waśniowskiego i  Heleny żony

+ Stanisława Adamskiego i Zbigniewa syna

+ Agaty Kwiecień /im./

+ Za zm członków Róży bł. Narcyza, Stanisława Jaszczyka oraz zm. rodziców członków róży

+ Jana Wójcika w 45 r. śm Zuzanny żony, zm. dzieci i wnuków Małgorzaty oraz Marka

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Czesława Jaszczyka w 9 r. śm. jego braci, bratowej i rodziców

+ Adama Nowaka od kolegów z Przebieczan

+ Kazimierza Kubika od Romana Kubika i Marii i Zbigniewa Nitków

+ Janiny Ochońskiej od II Róży Kobiet z Biskupic

+ Jana Gaczoła od koleżanek córki

+ Stefanii Ochońskiej od II Rózy MB Szkaplerznej z Biskupic

+ Antoniny Stryszowskiej od Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” z Krakowa

+ Jana Dubiela od kolegów z Dobranowic

+ Józefa Terczyńskiego od kolegów z I Róży Mężczyzn

+ Adama Juszczyka od kolegów z Przebieczan

+ Zofii Gaś od pracowników DPS-u

+ Stanisława Dulika od Pracowników DPS-u

+ Michała Domonia od pracowników Przedszkola w Biskupicach

+ Władysława Szyper od koleżanek i kolegów z pracy w Gdowie

+ Anny Pracuch od pracownic salonu fryzjerskiego