Ogłoszenia duszpasterskie na 20 niedzielę zwykłą, 16.08.2015

Kalendarz liturgiczny:

–   w poniedziałek Święto Św. Jacka,  kapłana

–   w czwartek wspomnienie św. Bernarda opata i doktora Kościoła

–   w piątek wspomnienie św. Piusa X, papieża

–   w sobotę wspomnienie NMP Królowej

1. W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. O 17.45  posłuchamy fragmentu Dzienniczka św. S. Faustyny następnie odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia a także za zmarłych z ogłoszonych intencji pogrzebowych. Po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii św. S. Faustyny. Następnie adoracja Najśw. Sakr. w intencji Kościoła, Ojczyzny i naszej parafii, która trwać będzie do 21.00. Zakończymy ją Apelem Jasnogórskim.

2.  Decyzją Księdza Kardynała ks. Marek Mierzwa, nasz wikariusz z dniem 28 sierpnia został mianowany wikariuszem w Parafii Regulice. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 nastąpi uroczyste podziękowanie księdzu Markowi za trzy lata posługi na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

3. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy zaprasza na Dożynki Gminne, które rozpoczną się Mszą św.  dziękczynną za tegoroczne plony
o godz. 15.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach.

Intencje mszalne: 17– 23 VIII

Poniedziałek:

630: + Adama Zadak w 1 r. śm.

      + Tadeusza Kurzawy od sąsiadów Łanoszków

Poza Parafią: + Tadeusza Kurzawy od rodziny Nogów

Wtorek:

630: + Marii Czop od córki Grażyny

       + Tadeusza Przepolskiego od brata Józefa z rodziną

Poza Parafią: + Marii Czop od rodziny Szlachtów ze Zborówka

Środa:  

630:  + Zofii Ciastoń od córki Sylwii i Beaty z rodziną

        + Marii Waśniowskiej od Małgorzaty i Stanisława Ptasznik z dziećmi

1800: + Bolesława Kozaka (im)

Poza Parafią: + Zofii Ciastoń od rodziny Tureckich

Czwartek:   

630: + Anny Kot od syna Andrzeja

1800: + Krystyny Wróbel w 3 r. śm.

         + Zdzisława Kota w 13 r. śm.

Poza Parafią: + Anny Kot od Franciszka Fliśnika z żoną z Przebieczan

Piątek:                                       

630: + Stanisława Kopcia w 3 r. śm.

       + Jana Kasprzyka w 22 r. śm.

1800: Msza Święta do Bożego Miłosierdzia

Sobota:

630: + Zbigniewa Zadaka od chrzestnej z rodziną

       + Jerzego Sosnowskiego od rodziny Kosteckich

1800: + Zofii Grabki w r. śm. Stanisława męża, Tadeusza syna, Zofii wnuczki, Franciszka zięcia

Niedziela:

630: + Stanisława Kulmy w 23 r. śm.

       + Leszka Anioła od Ani z rodziną

930: Dziękcz. w 18 r. ur . Dominika z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego i zdrowie

1100: + Henryka Anioła (ur.) od córki Klaudii i Jurka  

1800: + Józefa Godzika

Niedziela kaplice:

815 –Przebieczany + Kazimierza Tańculi w 12 r. śm. jego teściów Marii i Franciszki

1015– Trąbki: + Walerii, Henryka Satorów i Piotra wnuka

1215 Zabłocie: Dziękcz. w 40 r. ślubu Józefy i Stanisława z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla nich, ich dzieci i wnuków

Kaplice w tygodniu 18 – 20 VIII:

Wtorek – Zabłocie: Dziękcz. dla członkiń I Róży MBNP z Zabłocia z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie  dla nich i ich rodzin

Środa – Trąbki: + Elżbiety Waśniowskiej w 4 r. śm. rodziców Józefa Waśniowskiego i Marii żony, Kazimierza Waśniowskiego i Marii żony

Czwartek – Przebieczany:+  Wiesława Majdy od sąsiadki Traczowej

Intencje na Mszę Świętą do Bożego Miłosierdzia:

Dziękcz. dla ks. Marka z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego oraz zdrowie od pielgrzymów na Krzeptówki

Dziękcz. w 18 r. ślubu Barbary i Dariusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla nich, ich dzieci

Dziękcz. za dar życia, małżeństwa i rodziny w 21 r. ślubu Marcina i Teresy z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, wiarę, nadzieję i miłość, Boże Miłosierdzie i zdrowie dla całej rodziny

Dziękcz. w 82 r. ur. Anny Dulik z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

Dla rodziców zm. Milenki Nitka o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i siłę do przyszłego życia od Marii i Zbigniewa nitka, Kingi i Adama Augustynek, Katarzyny i Jana Tomasik, cioci Edyty z Rodziną, Babci Marysi i dziadka Romka Kubika

+ Ludwika Ciastonia i Teresy córki

+ Ireny Celary i Zdzisława męża

+ Zbigniewa Zadaka od mamy

+ Kazimierza Siudy, Anny żony i ich dzieci: Mieczysława, Marii, Ewy, Genowefy, Franciszka męża

+ Józefa Tańculi, Krystyny żony, Stefanii Ochońskiej w 1 r. śm., Piotra męża

+ Franciszka Stachury i Józefy żony

+ Jana Leśniaka i Krystyny żony

+ Zbigniewa Adamskiego w 25 r. śm. Stanisława ojca, Edwarda Waśniowskiego, Genowefy żony, Mariana, Stanisława synów, Czesława, Heleny żony, Piotra Walczaka

+ Marii Pilch (im)

+ Stefanii Augustynek w 13 r. śm. Władysława męża, synów Czesława, Eugeniusza i Jerzego zięcia

+ Barbary Przepolskiej od wnuków

+ Antoniego Kota w 15 r. śm.

+ Franciszka Śmietany od rodziny Turchanów i Dubielów

+ Józefa Rosponda od Janiny, Stanisławy, Barbary Mastalskich

+ Andrzeja Janusa od sąsiadów Wróblów

+ Józefa Włodarczyka od sąsiadów Konopków i Romaniaków

+ Jana Poznańskiego od wnuczki Sylwii z rodziną

+ Janiny Nogi od chrześnicy Krystyny z rodziną

+ Kazimierza Kubika od Janiny Jaszczyk i syna Stefana z rodziną

+ Janiny Ochońskiej od Koła Gospodyń Wiejskich z Biskupic

+ Jana Gaczoła od Kasi z rodziną

+ Józefa Terczyńskiego od SP z Przebieczan

+ Adama Juszczyka od rodziny Fliśników z Przebieczan

+ Michała Domonia od Burmistrza Mszany Dolnej Józefa Kowalczyka

+ Władysława Szyper od rodziny Skowerskich, Sołtysów i Szewczyków

+ Anny Pracuch od Zdzisi

+ Januarego Moncznika od Basi Guzdek z rodziną

+ Bogumiły i Stanisława Warczak, Zofii Wójcik

+ Daniela Nitki od rodziny Nitka, Augustynek i Tomasik