Ogłoszenia parafialne 24.06.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą: 24.06.2012

Kalendarz liturgiczny:
– w dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
– w czwartek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika .

1. W piątek przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w tym dniu będą odprawione: w Biskupicach o 6.30, 9.30 i 18.00; w Trąbkach o 17.00, w Zabłociu o 18.00 i w Przebieczanach o 19.00. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowanie dnia pokuty.

2. Również w nadchodzący piątek kończą się zajęcia dydaktyczne w szkołach. Dodatkowe Msze św.
w tym dniu na zakończenie roku szkolnego będą odprawione: w Biskupicach o 8.15, w Trąbkach o 9.00, w Przebieczanach o 9.00. Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty by mogły w pełni uczest-niczyć we Mszy św. dziękczynnej za miniony rok zwłaszcza, że w następnym tygodniu jest już Pierwszy Piątek. Możliwość skorzystania ze spowiedzi codziennie podczas wieczornego nabożeństwa i Mszy św. W sobotę ostatnie nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją.

3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 świętujemy jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej ks. Mirosława
i równocześnie dziękujemy za 9 lat pasterskiej służby w naszej parafii. Księże Mirosławie, Dostojny Jubilacie przyjmij nasze szczere wyrazy wdzięczności za lata sumiennej i oddanej posługi w Parafii Biskupice. Dziękujemy za życzliwość, serdeczność i poczucie humoru. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu i „szybkiego chodzenia” po kościele. Niech Maryja Matka kapłanów zawsze Ci towarzyszy i wyprasza błogosławieństwo na Bożej „gazdówce” w Bańskiej Wyżnej. Składamy też podziękowanie księdzu Józefowi Kutkowi za głoszone dzisiaj słowo Boże i również Jemu gratulujemy mianowania przez księdza Kardynała proboszczem w parafii w Grojcu. Księdza Mirosława i księdza Józefa polecamy modlitewnej i wdzięcznej pamięci.

4. Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza dzisiaj na Festyn Rodzinny – „Artystyczne Powitanie Lata”, który rozpocznie się o godz. 15.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach.

5. Również dzisiaj Klub Honorowych dawców Krwi zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych w godzinach od 13.00 do 17.00 w budynku gminy w Tomaszkowicach. 6. W przyszłą niedzielę w Szczygłowie, bez barier wiekowych i technicznych, odbędzie się rajd rowerowy połączony z Piknikiem. Rozpocznie się on o godz. 14.00 przy świetlicy w Szczygłowie. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegóły imprezy zamieszczone na plakatach.

Intencje mszalne: 25 VI – 01 VII

Poniedz.:

630: Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i opiekę Maryi.

+ Józefy Kruszyna ( w 44 r. śmierci ), Piotra męża.

1800: + Marii Kruszyna ( od Anny Pilch z rodziną ).

+ Marii Kanarek, Andrzeja syna.

Wtorek:

630: + Władysława Dębowskiego, Władysława syna ( na imieniny ).

1800: + Jana Terczyńskiego ( na imieniny ), Anny żony.

+ Marii Kanarek, Andrzeja syna.

Środa:

630: + Marii Kanarek, Andrzeja syna.

+ Wiesława Pracucha ( od siostry Marii z mężem ).

1800: + Genowefy i Stanisława Krawczyków oraz ich rodziców.

+ Władysława Grabowskiego ( juniora – na imieniny ).

Czwartek:

630: + Marii Kanarek, Andrzeja syna.

1800: + Piotra Wichra ( na imieniny ) i jego rodziców.

+ Mieczysława Ochońskiego (od szwagra Kazimierza z żoną Stanisławą i rodziną).

Piątek – św. Piotra i Pawła:

630: + Marii Kanarek, Andrzeja syna.

930: + Stanisława Jaszczyka ( od wnuczki Agnieszki z rodzina ).

1800: + Edwarda Kmiecika ( w 9 r. śmierci ).

+ Józefa Tańculi ( w 2 r. śmierci ) i jego rodziców.

Sobota:

630: + Eugeniusza Augustynka ( w 7 r. śmierci ).

1800: + Piotra Krawczyka ( na imieniny ), Marty Krawczyk.

+ Marii Kanarek, Andrzeja syna.

Niedziela:

630: + Jana Jaszczyka ( na imieniny ), Stanisławy żony;

Ludwika Michalczyka ( w 9 r. śmierci ), Janiny żony.

930: + Lucyny Łanoszka ( na imieniny ).

1100: + Karoliny Kurzawa w 32 r. śmierci ).

1800: + Janiny i Wojciecha Kot ( od dzieci ).


K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Jana Piwka, Stanisławy żony, Józefa syna.

Środa –Trąbki: + Jana Kasprzyka, Władysławy Kasprzyk ( na imieniny ).

Czwartek –Przebiecz.: + Leona Kasiny ( na imieniny ).

Piątek – św. Piotra i Pawła:

1700 –Trąbki: + Zofii Grabka ( od brata Dariusza z rodziną ).

1800–Zabłocie: + Anieli Kubik ( od córki Stanisławy z wnuczką Wiesławą ).

1900 –Przebiecz.: + Adama Zadaka ( od sąsiadów Jamków i Flaków ).

Niedziela:

815 –Przeb.: + Jana Limanowskiego ( na imieniny ).

1015 –Trąbki: + Marii Kowalskiej, Józefa męża.

1215 –Zabłocie: + Antoniego Łanoszki ( na imieniny ).