Ogłoszenia parafialne 22.04.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Wielkanocną 22.04.2012

Kalendarz liturgiczny:

– w poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika

głównego Patrona Polski

– we środę Święto Św. Marka, Ewangelisty

1. Miniony tydzień obfitował w wiele ważnych wydarzeń w naszej parafii.

Przede wszystkim przeżywaliśmy Misje św. w których wzięliśmy bardzo liczny udział za co z serca wszystkim bardzo dziękujemy. Wczoraj wieczorem ks. Inf. Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania oraz uroczyście wniósł do naszej świątyni relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II ofiarowane nam przez ks. Kardynała. Za udzielony sakrament jak również za bezcenny dar relikwii również serdecznie dziękujemy.

Gorąco dziękujemy też Panu Stanisławowi Kupcowi z Sułowa i jego synom

za wykonanie i ofiarowanie naszej wspólnocie Krzyża Misyjnego a Panu

Januszowi Dzióbkowi z Biskupic za wykonanie podstawy pod krzyż z ozdobną

metaloplastyką. Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę Państwa

Doroty i Tadeusza Warczaków z Trąbek, którzy ofiarowali relikwiarz dla

relikwii bł. Jana Pawła II; natomiast P. Annie Piech z Trąbek dziękujemy za piękną dekorację naszego kościoła. Za wszystkie dary minionego tygodnia chcemy podziękować przede wszystkim Bogu dlatego dzisiaj po każdej Mszy Św. odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

2. Dzisiaj w naszej ojczyźnie przeżywamy niedzielę biblijną. Ze względu na dziękczynną adorację po Mszach świętych w naszej parafii przeznaczony na tę okazję list pasterski odczytamy za tydzień.

3. Również ze względu na misje nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego

odprawimy w najbliższy piątek. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

4. Na przełomie września i października organizujemy 6-dniową samolotową pielgrzymkę do Rzymu, Manopello i Lanciano. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę do salki katechetycznej po wieczornej Mszy św.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej zarówno dorosłych jak i dzieci.

6. Sołtys oraz Rada Wsi Szczygłów uprzejmie informują, że w dniu 24.04

/wtorek/ o godz. 18.00 w świetlicy środowiskowej w Szczygłowie odbędzie się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy P. Henryka Gawora.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.

Franciszka Turchana z Sułowa. Jego i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne: 23 – 29 I V

Poniedz.:

630: + Franciszka Nogi ( od Barbary Kowal ).

+ Stanisława Wrony ( od Mieczysława Dulika z żoną Martą i dziećmi ).

+ Czesława Wójtowicza ( od Małgosi z rodziną ).

+ Szczepana Szczurka ( od Franciszka Ciastonia z rodziną ).

Wtorek:

630: + Edwarda Kosteckiego ( w 4 r. śmierci ).

+ Daniela Nitki ( od Rafała Kowalika ).

Środa:

630: + Stanisławy Kot ( od Bogdana Michalczyka z rodziną ).

+ Zofii Grabka ( siostry Anny z rodziną ).

1800: + Józefa Mamro, Stefanii żony, Józefa syna, Józefa zięcia.

Czwartek:

630: W 12 urodziny Mateusza i 40 mamy: dziękczynna za otrzymane łaski

z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie

oraz + Piotra Krzysztofka, Józefy żony.

1800: W 5 r. ślubu Marty i Piotra: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

o dalsze błogosław. Boże.

+ Michała Jaszczyka ( od siostry Janiny i chrześnicy Ewy ).

Piątek:

630: + Edwarda Kruszyny ( w 34 r. śmierci ), Józefa Śliwy.

O błogosław. Boże i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin.

1800: W 30 r. ślubu Marii i Ryszarda: dziękczynna za otrzymane łaski

z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Do Miłosierdzia Bożego.

Sobota:

630: + Marianny Kruszyna, Józefa męża, Romana syna

( od sąsiadów Konopków i Musiałów ).

+ Anny i Franciszka Wichrów, Piotra syna.

+ Franciszka Turchana ( od córki Marii i wnuka Pawła ).

1800: W 5 r. ślubu Magdaleny i Piotra: dziękczynna za otrzymane łaski

z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

+ Franciszka Łanoszki ( w 24 r. śmierci ), Stefanii żony, Józefa syna,

Stanisława zięcia.

Niedziela:

630: + Tadeusza Ochońskiego ( od kolegów: Wojciecha i Józefa ).

930: + Marii Fortuna, Franciszka męża, Marii Kot, mężów: Władysława

i Franciszka ( od wnuczki Ewy z rodziną ).

1100: + Jana i Marii Piech.

1800: + Wojciecha Lonkę.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Ryszarda Pilcha.

+ Genowefy Siuda ( od męża ).

Środa –Trąbki: + Jerzego Merwarta ( na imieniny ).

Czwartek –Przebiecz.: + Albina Nogi ( w 6 r. śmierci ).

Niedziela:

815 –Przebiecz.: W 45 r. ślubu Barbary i Jerzego: dziękczynna za otrzymane

łaski z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

1015 –Trąbki: + Ryszarda Chorążego, jego rodziców i teściów.

1215 –Zabłocie: + Anieli Kubik ( od córki Jolanty z mężem i dziećmi ).

Do Miłosierdzia Bożego – piątek 1800:

1/ Aleksandry Solak, Jana męża.

2/ Franciszka Turchana ( od Małgorzaty i Marka Pławeckich ).

3/ Genowefy Siuda ( od rodziny Lebiestów ze Szczygłowa ).

4/ Michaliny Szczerba –Wójcik ( od siostrzenicy Janiny ).

5/ Jana Zapióra ( od żony i dzieci ).

6/ Mieczysława Olchawskiego ( od brata Józefa z córką ).

7/ Józefy Anioł ( od sąsiadów: Adama i Grażyny Jodłowskich z dziećmi ).

8/ Józefa ( on ) Sosin ( od rodziny Krawczyków ).

9/ Władysława Wojciechowskiego ( od Joanny i Marka Klęk ).

10/ Jerzego Musiała ( od rodziny Kwiatków ).

11/ Eugeniusza Augustynka ( od chrześniaka Piotra z rodziną ).

12/ Anny Juszczyk ( od Marii Łanoszki ).

13/ Doroty Paździerkiewicz ( od rodziny Płatków ).

14/ Elżbiety Waśniowskiej ( od rodziny Masiorów ).