Ogłoszenia parafialne 13.05.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na 6 Niedzielę Wielkanocną 13.05.2012

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek święto św. Macieja, Apostoła

– w środę św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika, patrona Polski

– w przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

1. Łączymy się duchowo z uczestnikami tradycyjnej procesji ku czci

św. Stanisława z Wawelu na Skałkę modląc się w intencjach ojczyzny, polskich rodzin, powołań kapłańskich i dziękujemy za ubiegłoroczną beatyfikację Jana Pawła II oraz kanonizację św. Stanisława Kazimierczyka.

3. Dzisiaj w kaplicy w Trąbkach odpust ku czci św. Izydora. Uroczysta suma odpustowa o godz. 10.15, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Dariusz Ostrowski wikariusz parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie –Czyżynach.

4. Dzisiaj o po Mszy św. godz.18.00 w naszym kościele spotkanie rodziców dzieci pierwszo komunijnych. Natomiast w środę, czwartek i piątek o godz. 16.00 również w kościele próba tychże dzieci.

5. W poniedziałek, wtorek i środę, w miejsce dawnych „dni krzyżowych” , będziemy przeżywać dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. O godz. 6.15

ze śpiewem litanii do Wszystkich Św. udamy się w tradycyjnej procesji z naszego kościoła do trzech krzyży. Zachęcamy do licznego udziału w tej modlitwie.

6. W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosier-dzia. Podczas majówki przeczytamy fragment Dzienniczka św. S. Faustyny następnie odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia a także za zmarłych z ogłoszonych intencji pogrzebowych. Po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii św. S. Faustyny.

Na piątkowe nabożeństwo zapraszamy szczególnie młodzież klas gimnazjalnych.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 17. 00 spotkanie z rodzicami ministrantów

i dziewczynek ze Scholi, którzy 1 czerwca udają się na pielgrzymkę do Włoch.

8. W nadchodzącą sobotę, po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej.

9. W dniach od 1 do 10 sierpnia organizowany jest wyjazd wakacyjny dla

dzieci i młodzieży z naszej parafii do Rozdziela koło Żegociny. Informacje

i zapisy u ks. Kazimierza do końca maja.

10. Sołtys wsi Biskupice informuje, że w dniu 15 maja /wtorek/ w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie, w którym będzie uczestniczył Wójt Gminy. W tym samym też dniu w godz. od 15.00 do 17.00 będzie można wpłacać podatek.

Zachęcamy wszystkich do lektury prasy katolickiej

Intencje mszalne: 14 – 20 V

Poniedz.:

630: + Heleny Kruszyna ( w 2 r. śmierci ), Janusza syna.

+ Barbary Przepolskiej ( od siostry Marii z rodziną ).

+ Józefa Palonka ( od syna Janusza z rodziną ).

1800: + Marii Kasprzyk ( w 10 r. śmierci ), Władysława męża.

+ Stanisława Porębskiego i jego rodziców.

Wtorek:

630: + Józefy Grabowskiej.

1800: + Zofii Kruszyna, Henryka męża i ich rodziców.

+ Michała Jaszczyka i braci: Franciszka, Leona i Jana.

Środa:

630: + Leona Zająca ( od wnuka Rafała z żoną i prawnuczką ).

1800: O błogosław. Boże w życiu osobistym, potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej,

opiekę Maryi i świętego Patrona oraz zdrowie dla ks. Proboszcz na imieniny.

+ Czesława Króla, Stefanii żony ( od syna Mariana z rodziną ).

Czwartek:

630: + Szczepana Szczurka ( od rodziny Jachimczaków ze Słomianej ).

1800: + Marii Kasprzyk ( w 10 r. śmierci ).

+ Karoliny Janus ( od wnuczki Anny z rodziną ).

Piątek:

630: + Adama Zadaka ( od wnuczki Asi z rodziną ).

+ Jerzego Musiała ( od Andrzeja i Grażyny Kruszynów ).

+ Michała Jaszczyka ( od bratanicy Haliny z rodziną ).

1800: Do miłosierdzia Bożego.

Sobota:

630: + Andrzeja Kanarka ( w 7 r. śmierci –od syna Bogdana z żoną i dziećmi ).

+ Stanisława Jaszczyka ( od rodziny Pilchów ze Szczygłowa ).

1800: + Józefa Godzika ( w 4 r. śmierci ).

+ Marii Kasina ( w 24 r. śmierci ), Stefana męża.

Niedziela:

630: + Stanisława Wrony ( od kolegów z pracy z firmy „Wrona”).

930: + Katarzyny Łanoszka ( w 27 r. śm. ), Józefa męża, Józefa i Stanisława synów.

1100: + Wilhelma Jaszczyka.

1800: + Zofii Turchan ( na imieniny ), Stanisława męża, rodziców: Jakuba i Anieli,

Jakuba i Barbary.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Zofii Rospond ( na imieniny ) oraz rodziców

i rodzeństwo z rodziny Rospondów.

Środa –Trąbki: + Na imieniny + Zofii Grabka i jej babci Zofii.

+ Zofii Waśniowskiej ( na imieniny ), Henryka męża

( od syna Ryszarda ).

Czwartek –Przebiecz.: + Józefa Tańculi ( od kolegów ).

Niedziela:

815 –Przebiecz.: + Stanisława Tracza i jego rodziców: Marii i Władysława.

1015 –Trąbki: + Piotra Satory.

1215 –Zabłocie: + Marii i Tadeusza Szałasów ( od wnuczki Urszuli ).

Do Miłosierdzia Bożego – piątek – 1800:

01/ + Stanisława Stabrawy.

02/ + Stanisława Waśniowskiego, rodziców: Genowefy i Edwarda.

03/ + Józefa Tracza ( od Stanisława Malinowskiego ).

04/ + Stanisława Olchowskiego ( od Barbary Porębskiej ).

05/ + Stanisława Ochońskiego ( od rodziny Królów ).

06/ + Jerzego Merwarta ( od Adama Turchana z rodziną ).

07/ + Józefa Palonka ( od brata Leszka z rodziną ).

08/ + Józefa Satory ( od chrześnicy Krystyny z rodziną ).

09/ + Marka Kasprzyka ( od rodziny Godzików ).

10/ + Jerzego Kowalskiego ( od kolegi ze Szkoły Podstawowej ).

11/ + Witolda Sali ( od Maryli Karlak ).

12/ + Stefanii Zając ( od Aldony ).

13/ + Zofii Jakubiec ( od rodziny Dąbrowskich z Biskupic ).

14/ + Eugeniusza Augustynka ( od syna Krzysztofa ).