Ogłoszenia parafialne 11.12.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę Adwentu  11.12.2011

Kalendarz liturgiczny:
–  dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako  niedzielę Gaudete czyli
   radości, jesteśmy już bowiem za połową Adwentu.
–  we wtorek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
–  w środę św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.


1.   Przez cały Adwent w naszym kościele o godz. 6.30 odprawiamy Roraty.
Serdecznie zapraszamy do udziału w nich dzieci , młodzież a zwłaszcza tych, którzy w tym roku jeszcze w Roratach  nie uczestniczyli.

2.   W piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.
O godz. 17.00 odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia a także za zmarłych z ogłoszonych intencji pogrzebowych.  Po Mszy św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  Na piątkowe nabożeństwo zapraszamy szczególnie młodzież klas I i II gimnazjum.  Natomiast młodzież klas III gimnazjum zapraszamy do kościoła w sobotę
na godz. 17.00.

3.   Przypominając  słowa Pana Jezusa, który powiedział: „Cokolwiek uczyni-liście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” zachęcamy do nabywania świec w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Poprzez ofiary za świece wspomagamy dzieła Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  Za każdą świecę odprowadzamy do „Caritasu”  5 zł.
Pozostałe ofiary  przeznaczamy na rzecz potrzebujących w naszej parafii.

4.   W imieniu Pana Kościelnego i Pana Organisty składamy serdeczne podzię-kowanie wszystkim, którzy przy okazji zanoszonych do domów opłatków złożyli na ich ręce ofiary jako wynagrodzenie za pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej – Bóg zapłać!

5.   Składając gratulacje informujemy, że w miniony piątek ks. Prał. Tadeusz Dąbrowski otrzymał nagrodę: „Perła Powiatu Wielickiego” za wybitne osiągnięcia na rzecz powiatu  wielickiego na płaszczyźnie społecznej.

Słowo Księdza Kardynała:
      U progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Ojciec Święty wyraził „gorące
pragnienie” odbycia „specjalnej pielgrzymki jubileuszowej do kilku miejsc, które w szczególny sposób łączą się z Wcieleniem Słowa Bożego”.
      Pisał wówczas: „Bardzo gorąco pragnę udać się najpierw do Nazaretu,
miasta, które jest związane z samym momentem Wcielenia i w którym później Jezus wzrastał.  A czyż można nie nawiedzić Betlejem, gdzie Chrystus przyszedł na świat, a pasterze i mędrcy stali się głosem uwielbienia całej ludzkości? Szczególnie doniosłym etapem będzie nawiedzenie Jerozolimy, miejsca ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa.  Pośród jerozolimskich miejsc szczególnie mocno związanych z ziemskim życiem Chrystusa, koniecznie trzeba będzie nawiedzić Wieczernik, gdzie Jezus ustanowił Eucharystię.  To tutaj, zgodnie z tradycją, Apostołowie zgromadzili się na modlitwie wraz z Maryją,
Matką Chrystusa, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.  Wizyta w Wieczerniku ma zatem być powrotem do samych źródeł Kościoła”.  Wielkie pragnienie pielgrzymowania śladami Chrystusa w Ziemi Świętej spełniło się w marcu 2000 roku..
      Podążając za natchnieniem bł. Jana Pawła II również nas powinno ogarnąć „gorące pragnienie” udania się w pielgrzymce do źródeł naszej wiary i kolebki Kościoła, aby w dwunastą rocznicę tamtej niezapomnianej pielgrzymki, siódmą rocznicę śmierci Ojca Świętego oraz pierwszą rocznicę wyniesienia do chwały ołtarzy Błogosławionego Rodaka dziękować w Ziemi Świętej Bożej Opatrzności za Jego beatyfikację, posługę na Stolicy Piotrowej, nauczanie i całe dziedzictwo, które nam pozostawił.
      Dlatego zachęcam kapłanów i wszystkich wiernych do wzięcia udziału
w pielgrzymce dziękczynnej do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach
16–23 kwietnia 2012 roku.
      Organizatorem pielgrzymki jest franciszkański Komisariat Ziemi Świętej
W Krakowie. Ufam, że duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu obecni
w Ziemi Świętej już od 1217 roku tak przygotują i przeprowadzą pielgrzymkę, aby podczas naszego pobytu w miejscach świętych mocno i radośnie brzmiało uroczyste „Te Deum laudamus” za dar osoby i posługi bł. Jana Pawła II.


Intencje mszalne:  12 – 18 X I I

Poniedziałek:
  630: + Anieli Kasprzyk ( w 1 r. śmierci ).
         + Alojzy, Jana, Jakuba, Anny.
         + Stanisława Ciastonia ( w 3 r. śmierci ) jego rodziców.

Wtorek:
 630: + Szczepana Szczurka ( od rodziny Chytrosiów z Biskupic ).
        + Arkadiusza Grabowskiego ( od cioci Magdy z rodziną ).
        + Wacławy Jachymczak ( od chrześnicy Ziutki z rodziną ).

Środa:
 630: + Marii Zadak, Józefa męża, Adama syna.
        + Józefa Kołodzieja ( od chrześnicy Małgorzaty ).
1700: + Heleny Martyniak ( na urodziny ).

Czwartek:
 630: + Władysławy, Tadeusza, Rozalii, Walentego.
1700: + Za aresztowanych i pomordowanych w 1943 r.: Leona Jaszczyka,
            jego braci i kolegów.

Piątek:
 630: + Adama Ciastonia ( na imieniny ).
        + Stanisława Kozłowskiego ( od bratanic: Marii i Teresy z rodzinami ).
        + Władysławy Palonek ( od wnuczki Renaty z rodziną ).
1700:  Do Miłosierdzia Bożego.

Sobota:
 630: + Władysława Kota ( w 15 r. śmierci –od żony i dzieci ).
        + Karoliny Janus ( od córki Heleny z mężem ).
1700: + Józefa Kurzawy ( w 8 r. śmierci ).
        + Marii Kot ( w 8 r. śmierci ), mężów: Władysława i Franciszka;  Jana syna,
            Jana i Edwarda zięcia.

Niedziela:
 630:  Za Parafian.
 930: + Stanisława Grabki ( w r. śmierci ), Zofii żony, Tadeusza syna, Franciszka zięcia.
1100: + Anieli Szlapak ( w 34 r. śmierci ), Józefa męża, Józefa syna.
1800: + Adama Gasia ( na imieniny ), jego rodzeństwo i rodziców.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Konstantego Siudy, Mieczysława syna.

Środa –Trąbki: + Jerzego Kowalskiego ( od Godzikowej z rodziną ).

Czwartek – Przebiecz.: + Adama Kota ( na imieniny ).
                                     + Heleny Huchla.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Emilii i Stanisława Kurowskich i ich rodziców.
1015 –Trąbki: + Marii Nowosiad ( od córki Michaliny i całej rodziny ).
1215 –Zabłocie: + Zmarłe Członkinie 2 Róży z Zabłocia.

Intencje Mszy do Miłosierdzia Bożego – piątek: 16 XII, godz.: 1700

 1/ Stefanii Augustynek ( od wnuczki Doroty z rodziną ).
 2/ Arkadiusza Grabowskiego ( od wujka Bogdana z żoną ).
 3/ Marii Kowalskiej ( od Kasprzyków z dziećmi ).
 4/ Grażyny Pajor ( od brata Tadeusza z rodziną ).
 5/ Wacława Pilcha ( od rodziny Kamykowskich ).
 6/ Piotra Kolbusza ( od chrzestnej z mężem ).
 7/ Józefa Kowalika ( od siostrzeńca Józefa z rodziną ).
 8/ Kazimierza Lebiesta ( od siostry Marii z rodziną ).
 9/ Jana Dębowskiego ( od rodziny Grochotów ).
10/ Włodzimierza Juszczyka ( wnuczki Doroty z mężem ).