KAPLICZKI – PARAFIA ŚW. MARCINA W BISKUPICACH (FOT. KS. Z. PYTEL)