Intencje odprawione poza parafią I – VI 2015

1. + January Moncznik

– anonimowa

– anonimowa

– anonimowa

– od Zofii i Andrzeja Weźranowskich z Inwałdu

– od Danuty i Mariana Rusinków z Andrychowa

– od Maciejczyków z Frydrychowic

– od Adamczewskich z Wadowic

2. + Stanisław Ładyga

– od rodziny Kotów

– od rodziny Kulków z Trąbek

– od Anny i Mariana Satorów z rodziną

– od Marka Klimy

– od Danuty i Antoniego Ciastoniów

3. + Franciszek Śmietana

– od Ali Zberus z rodziną

– od rodziny Kaniów i Strojnych

4. + Maria Sochacka

– od rodziny Kubiczów ze Szczytnik

– od koleżanek z pracy

5. + Stanisława Kruszyna

– od Aldony

– od Wacławy Juszczyk z rodziną

– od rodziny Traczów z Przebieczan

– od Józefa Tańculi

– od Anny Kurzawa z Zabiela

– od Janiny Jaszczyk z rodziną

6. + Józefa Grabowska

– od Asi i Patryka Smoleń

– od Karoliny i Jacka Rybińskich

– od Mateusza Danek

– od Edyty z dziećmi

– od Anety i Grzegorza Kowal z córką

– od rodziny Szczudłów

– od rodziny Buzałów z Bodzanowa

– od rodziny Szewczyków ze Stanisławic

– od rodziny Kaputa ze Stanisławic

7.+ Tadeusz Dubiel

– od Barbary i Adama Kanarek

– od Niny i Juliusza Kanarek

– od Bogusławy i Jana Kurzawy z Krakowa

– od Jolanty i Jacka Astramowicz

8. + Anna Noga

– od rodziny Porębskich

– od Jaszczyków z Trąbek

– od Kapustów

– od Dudków ze Słomiroga

– od Ślęczków

– od Elżbiety I Mariana Badurów z Gdowa

– od Zająców

8. + Ryszard Tańcula

– od r. Głowaczów zIzdebnika

– od r. Muchów z Rybia

– od Ferenców z Trzciany

– od rodziny ze Śląska

– od r. Wronów z Wieliczki

– od r. Irzyków z Gruszowa

– od Trojańskich z Gdowa

9. + Maria Szczudło

– od brata Stanisława z żoną z Nowego Sącz

– od Jana Króla z Siekierczyna

– od Henryka Kubika z rodziną

– od r. Łanoszków

– od Wandy Jaszczyk

– od bratowej Marii z Wieliczki

 

10. + Janusz Siuda

– od cioci z Ochmanowa

– od Marii Siuda z rodziną

– od Sabiny i Zbyszka Rozwadowskich z rodziną

– od rodziny ze Słomiroga

11. + Marian Czop

– od r. Szczurków ze Szczygłowa

– od Wacławy Juszczyk z rodziną

– od Marzeny Zabzdyr z rodziną

– od Józefy Augustynek

12. + Tadeusz Kurzawa

– od r. Pirowskich

– od r. Siudów

13. +Tadeusz Przepolski

– od kolegów i pracowników z Zakł. Gospod. Kom. w Wieliczce

– od Katarzyny i Piotra

14. + Zofia Ciastoń

– od Jolanty Łośko i Jerzego z Jasienia

– od Anny i Marcina Grzegorczyków z Brzeska

– od Jadwigi Pracuch

– od Marcjanny Ciastoń

– od r. Jodłowskich

– od Teofili Michalskiej i Barbary Jachimczak z Bodzanowa

– od koleżanek córki Beaty z firmy Herz

15. +  Maria Waśniowska

– od r. Rajczyków z Małej Wsi

– od Emilii Ziętarskiej z Małej Wsi