Ogłoszenia duszpasterskie na XI Niedzielę Zwykłą 14.06.2015

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek wspomnienie bł.Jolanty, zakonnicy

– we środę wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

1. W naszej kaplicy w Zabłociu obchodzimy dzisiaj odpust ku czci św. Antoniego. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.15, którą odprawi ks. Dawid Król, wikariusz parafii w Łazanach   

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych, które codziennie odprawiamy o godz. 17.40

3. W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. O godz. 17.40 nabożeństwo czerwcowe, następnie o 18.00 odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia

i ogłoszonych intencji pogrzebowych. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja będzie trwać do godz. 21.00 i zakończymy ją Apelem Jasnogórskim. 

4. Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 na Artystyczne Powitanie Lata do Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach. Natomiast dzisiaj na 16.00 zapraszamy do Biskupic na Parafiadę.

 5. W poniedziałek i w wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas II gimnazjum.

Intencje mszalne: 15– 21 VI

Poniedziałek:

630: + Jana Kurzawy (im) od rodziny

       + Józefa Kruszyny w 22 r. śm. Józefy żony i Franciszka Górki, Emilii żony

1800: + Barbary i Mieczysława Kaletów

Wtorek:

630: W intencji Bogu wiadomej

       + Janiny Noga od Jaszczykowej ze Szczygłowa z rodziną

1800: Dziękcz. w 18 r. ur. dla Ani z pr. o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego, zdrowie

Środa:  

630:  + Kazimierza Kubika od Łanoszków ze Szczygłowa

       + Janiny Ochońskiej od bratowej Marii z rodziną

1800: + Jana Filipowicza w 55 r. śm. i rodziców Katarzyny i Władysława

Czwartek:   

630: + Jana Gaczoła od chrześniaka Piotra z rodziną

1800: + Jana Terczyńskiego, Anny żony (im)

       + Marii Starowicz w 14 r. śm. Mariana męża Mariana syna

Piątek:                                       

630: Dziekcz. w 5 r. ślubu Ewy i Marcina z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie  dla nich i całej rodziny

       + Stefanii Ochońskiej od chrześniaka Tadeusza Janus z siostrą Barbarą

       + Jana Dubiela od pielęgniarki Agaty

1800: Msza Święta do Miłosierdzia Bożego

Sobota:

630: + Franciszka i Michała Jaszczyków w r. śm.

       + Józefa Terczyńskiego od Jachimczaków z rodziną

1800: + Piotra Kruszyny w 24 r. śm.

        + Michała Jaszczyka w 4 r. śm.

Niedziela:

630: + Michała Jaszczyka w 4 r. śm.

       + Janiny Siudy (im) Konstantego męża i Mieczysława syna

930: + Władysława Fliśnika i Rozalii żony

1100: + Jana Strojnego

1800: Dziękcz. w 18 r. ur. dla Jarosława i Grzegorza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego, zdrowie od rodziców

Niedziela kaplice:

815 -Przebieczany:+ Władysława Wojciechowskiego, jego rodziców i rodzeństwa

1015– Trąbki: + Ryszarda Chorążego, jego rodziców i teściów

1215 Zabłocie: + Tadeusza Czopa w 5 r. śm.

Kaplice w tygodniu 16– 18 VI:

Wtorek – Zabłocie: + Jana Dębowskiego (im) jego rodziców Józefa i Eleonory

Środa – Trąbki: + Władysława Zająca (im) i Władysława syna

Czwartek – Przebieczany: + Leona Kasiny (im)

Intencje do Miłosierdzia Bożego:

Dziękcz. dla Janiny z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i powrót do zdrowia dla Macieja

Dziekcz. w 15 r. ślubu Bernadetty i Pawła z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie  dla nich i ich dziecka

Dziękcz. dla ks. Michała z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od pielgrzymów do Sokółki

Dziękcz. dla mieszkańców Sułowa z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, szczęśliwe urodzaje od II Róży Kobiet MB Saletyńskiej z Sułowa Dołków

Dziękcz. dla Barbary z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

+ Józefa Tańculi, Krystyny żony, Piotra Ochońskiego, Stefanii żony, Franciszka Stachury, żony Józefy;Jana Leśniaka, Krystyny żony

+ Franciszka Jaszczyka w r. śm. Wiktorii żony, córek Genowefy, Marii i Franciszka syna

+ Eugeniusza Augustynka w 4 r. śm.

+ Zofii Godzik od chrześnicy

+ Zofii i Henryka Osnowskich i zm. z ich rodzin

+ Franciszka Zająca, Marii żony, Katarzyny Zając, Stanisława syna, Antoniego Satory i Stefanii żony

+ Jana Kurzawy od wnucząt

+ Zbigniewa Domonia w 5 r. śm.

+ Stefanii Michalik w 17 r. śm.

+ Genowefy Krawczyk w 6 r. śm. i Stanisława męża

+ Barbary Przepolskiej od męża i wnucząt

+ Władysława Łanoszki, Janiny żony, Wiesława syna, Kazimierza Gajek i Władysławy żony

+ Kunegundy Łanoszka w 27 r. śm. Jana męża, Tadeusza syna, Janiny i Haliny córek

+ Mirosława Kurzawy, jego rodziców, Jana Muszyńskiego, Zofii żony i Edwarda Padło, Marii i Józefa Kowalskich

Jana Grabowskiego (im) i jego rodziców

+ Franciszka Śmietany od sąsiadów Satorów

+ Marii Sochackiej od koleżanek z pracy

+ Stanisławy Kruszyna od I Róży Kobiet z Biskupic

+ Józefy Grabowskiej od Jamkowej z dziećmi

+ Tadeusza Dubiela od Barbary i Adama Kanarków

+ Anny Noga od wnuka Mateusza z żoną

+ Ryszarda Tańculi od koleżanek i kolegów ze Szk. Podst.

+ Marii Szczudło od II Róży Kobiet z Biskupic

+ Janusza Siudy od kuzynki Szymskiej z rodziną

+ Mariana Czopa od Bogumiły Juszczyk i Ryszarda Kota

+ Tadeusza Kurzawy od rodziny Juszczyków i Dańdów

+ Tadeusza Przepolskiego od kolegów i pracowników z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

+ Zofii Ciastoń od koleżanek córki Beaty

+ Anny Kot od Koła gospodyń Wiejskich z Tomaszkowic

+Marii Waśniowskiej od V Róży Kobiet z Przebieczan