Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych

Postaw na aktywność! #certyfikat #wolontariat #zainwestuj w siebie #warsztaty

Czas nauki to dobry moment, aby obok zdobycia wykształcenia wypracować też i te kompetencje, bardzo pożądane na rynku pracy.

Jeśli masz 15-29 lat, mieszkasz w Małopolsce i chcesz:

• podnieść swoje kompetencje
• zwiększyć szanse na rynku pracy
• zdobyć dofinansowanie na własny, społeczny pomysł
• mieć aktywny udział w życiu lokalnej społeczności

to zapraszamy Cię do wykorzystania swojej szansy i wzięcia udziału
w projekcie „AS: aktywnie – społecznie” realizowanym przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

„AS: aktywnie i społecznie” – to projekt, w ramach którego podniesiecie swoje kompetencje społeczne, tak ważne w życiu osobistym jak i zawodowym.

Zostań AS-em! – zgodnie z poniższym planem:

1. Gdzie jestem, dokąd zmierzam? – określenie ścieżki działania

2. Na dobrej drodze – warsztaty integracyjne

3. W drodze do kompetencji – warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne

4. Wśród innych – case study – zajęcia inspirujące

5. Moja ścieżka – zajęcia pogłębiające obraną ścieżkę

6. AS: aktywnie – społecznie – własny pomysł na działanie

7. Jestem AS-em – konkurs grantowy

8. Mam i ja –certyfikat potwierdzający kompetencje

Więcej informacji na stronie internetowej: https://aktywnie-spolecznie.kolping.pl/

Zapisy i inne informacje u ks. Mateusza