Pielgrzymka szlakiem sanktuariów diecezji Włocławskiej 16-19.07

PROGRAM  PIELGRZYMKI

SZLAKIEM SANKTUARIÓW DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

   W OKRESIE  16 – 19.07.2024.r. ( 4 dni)

KRZESZOWICE – PIEKARY ŚLĄSKIE – SIERADZ – ZDUŃSKA WOLA – ŚWIDNICE WARSKIE – ŁOWICZ  – NIEPOKALANÓW –  SZYMANÓW  – GIDLE  – LEŚNIÓW – KRZESZOWICE – 

Dzień I – Krzeszowice – Piekary Śląskie – Sieradz –  16.07.2024.r. /Wtorek/

Wyjazd o godz. 730  z  parkingu przed Kościołem. Przejazd autokarem z postojami do PIEKAR ŚLĄSKICH, największego na Śląsku i drugiego po Jasnej Górze, miejsca pielgrzymkowego  związanego z kultem Maryjnym. To właśnie tutaj każdego roku w ostatnią niedzielę maja przybywa pielgrzymka mężczyzn  i 15 sierpnia – kobiet. Msza Święta w Sanktuarium. Piekary Śląskie słyną także z bogatej tradycji i kultury górnośląskiej. Do dnia dzisiejszego można spotkać mieszkanki tego miasta ubrane w oryginalne, dziedziczone po przodkach stroje.

Historia tego miejsca jest bardzo bogata. W XII – wiecznych dokumentach Piekary wymieniane są jako osada , w której już od 1303 roku istniał romański kościółek pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. W Ołtarzu bocznym  tej Świątyni znajdował się wizerunek Matki Bożej – Przewodniczki, nieznanego autora i fundatora. Niezwykły kult Maryi  rozwinął się w XVII wieku., wkrótce po przeniesieniu Obrazu  w roku 1659 z Ołtarza Bocznego do Głównego. Wówczas miało miejsce wiele cudownych uzdrowień. Gdy w 1676.r w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, mieszkańcy udali się w pieszej pielgrzymce do Matki Bożej Piekarskiej, aby tam przed Jej Świętym wizerunkiem wypraszać łaski i ustanie pandemii zarazy. Wkrótce zaraza zaczęła ustępować. W 1680 roku, podobna zaraza wybuchła w Pradze, I tam dotarły wieści o cudownym obrazie z Piekar. Cesarz  austriacki Leopold I, zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu. Dnia 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przeniesiono obraz ulicami Pragi i zaraza ustąpiła. Arcybiskup praski Wellstein uznał i potwierdził urzędowo nadprzyrodzony charakter obrazu Matki Bożej Piekarskiej. W drodze powrotnej przewożący obraz Ojciec Schwertfer zatrzymał się w miejscowości Hradec Kralowe, gdzie również panoszyła się zaraza. Po roku Piekary – w dowód wdzięczności od mieszkańców Hradec Kralowe – otrzymały obraz wotywny. Dnia 20 sierpnia 1683 roku Król Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń, zatrzymał się na modlitwę w piekarskim kościele. Przed obrazem Maryi uczestniczył we Mszy Świętej i prosił o zwycięstwo nad Turkami. Po Mszy Świętej, wręczył proboszczowi dwa złote kielichy i patenę.  W roku 1702, ze względu na walki religijne, obraz Maryi został wywieziony do Opola, gdzie pozostaje on do dnia dzisiejszego w kościele Świętego Krzyża. Natomiast do Piekar, pomimo że  w kościele znajdowała się tylko replika obrazu, przybywały pielgrzymki, Maryja udzielała licznych łask.  W XIX wieku kult Matki Bożej rozwijał się coraz bardziej, zaś drewniany kościółek stawał się za mały. W związku z tym na wniosek Proboszcza, została wybudowana nowa okazała murowana świątynia. Konsekracji nowego piekarskiego kościoła  dokonał w dniu 22 sierpnia 1849.r, biskup wrocławski – Kardynał Melchior Diepenbrock. Dnia 01 grudnia 1962 roku papież Jan XXIII  nadał kościołowi piekarskiemu tytuł Bazyliki Mniejszej. Pierwsze pielgrzymki przybywały do Piekar już w 1676 roku. W okresie międzywojennym pojawiły się też pielgrzymki stanowe, np. panien na Święto Wniebowzięcia N.M.P (15 sierpnia). Po II wojnie światowej na pierwsze miejsce wysunęła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców, odbywającą się w ostatnią niedzielę maja. Od 1967 roku stale brał w nich udział Kardynał Karol Wojtyła.  W dniu 15 sierpnia 1925 roku obraz Matki Bożej Piekarskiej został uroczyście ukoronowany, koronami, które podarował i poświęcił papież Pius XI. Korony nałożył  nuncjusz papieski w Warszawie – Ks. Wawrzyniec Lauri. Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983.r., obraz Matki Bożej Piekarskiej przywieziono do Katowic. Ojciec Święty nadał wówczas Pani Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz podarował Jej Złoty Różaniec.

Po Mszy Świętej będzie okazja na osobistą modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie  razem z przewodnikiem  zwiedzimy to niezwykle piękne Sanktuarium.. Po zakończeniu pobytu w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach, udamy się do SIERADZA. Zobaczymy tam  rynek z pierwszym ujęciem wody pitnej zachowanym aktualnie postaci fontanny, pomnik słynnego fryzjera Antoine, klasztor pobenedyktyński  zamieszkały przez siostry Urszulanki, Teatr Miejski oraz Bazylikę Mniejszą – Sanktuarium Świętego Józefa, Patrona Diecezji Włocławskiej. Historia Bazyliki sięga XI wieku. W ścianie frontowej Kościoła, w 1925 roku wmurowano odrzwia nieistniejącego już Zamku Sieradzkiego  z zachowaną symboliką. Po zakończonym zwiedzaniu i pobycie w Sanktuarium Świętego Józefa, przejedziemy do Hotelu w okolicach Łodzi. Obiadokolacja  i nocleg.

Dzień II – Zduńska Wola – Uniejów – Świnnice Warskie –  17.07.2024.r. /Środa/

Po śniadaniu przejedziemy do ZDUŃSKIEJ WOLI. To rodzinna miejscowość Świętego  Maksymiliana Marii Kolbego. Zobaczymy muzeum, które mieści się w domu, w którym Święty przyszedł na świat. Jest to odremontowany według dawnych wzorów, dom tkacki. Ekspozycja przedstawia pamiątki dokumentujące życie i związki Świętego Maksymiliana i jego rodziny z miastem. Następnie nawiedzimy Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętego Maksymiliana Kolbego. Będziemy też uczestniczyć we Mszy Świętej. Świątynia ta jest miejscem, gdzie w dniu 18 stycznia 1894roku, mały Rajmund Kolbe został ochrzczony. Zobaczymy Chrzcielnicę oraz Ołtarz, przy którym Święty Ojciec Kolbe odprawił swoją prymicyjną Mszę Świętą po powrocie ze studiów w Rzymie.  W Sanktuarium przechowywane są relikwie Świętego Maksymiliana – włosy z brody. Po zakończonym zwiedzaniu i osobistych modlitwach przejedziemy do UNIEJOWA.  Miasto to położone nad Wartą, jest pierwszym w Polsce uzdrowiskiem termalnym. Woda wydobywana jest z głębokości ponad 2 km, osiąga temperaturę 68 stopni i ma liczne właściwości lecznicze. Na bazie wód termalnych utworzono tutaj  duży kompleks basenowy, pod nazwą : Termy Uniejów. Zobaczymy też Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich. Zbudowany w XIV wieku z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik i stanowił ważny element systemu twierdz granicznych Kazimierza Wielkiego. Był on także miejscem, gdzie w czasie wojen przechowywano skarbiec gnieźnieński. W swojej historii ten gotycki zamek był kilkakrotnie przebudowywany  i w rezultacie nabył wiele cech renesansowych, a nawet wczesnobarokowych. W XIX wieku został otoczony pięknym parkiem krajobrazowym. Po zobaczeniu zamku, udamy się na uniejowski Rynek, przy którym stoi Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Floriana. Świątynia ta została zbudowana w XIV wieku w stylu gotyckim, później w XVI wieku została przebudowana. We wnętrzu zobaczymy gotyckie prezbiterium, Ołtarze boczne z XVII wieku oraz XVII – wieczny sarkofag Błogosławionego Bogumiła, patrona miasta. Po zakończeniu zwiedzania i modlitwach przy relikwiach grobu Błogosławionego Bogumiła, pojedziemy do miejscowości  ŚWINNICE WARSKIE, gdzie nawiedzimy miejsce narodzin  i chrztu Świętej Siostry Faustyny. Najpierw zobaczymy Dom Rodzinny Świętej Siostry Faustyny na Głogowcu – jest on cząstką Sanktuarium jej urodzin i Chrztu Świętego. Jest miejscem licznych pielgrzymek, jest też miejscem odpoczynku, natchnieniem do modlitwy, refleksji i spotkań z Chrystusem miłosiernym. Na przylegającym do domku placu znajduje się Droga Krzyżowa i Ołtarz polowy, przy którym w dzień i w godzinę urodzin Świętej Siostry Faustyny,  sprawowana jest Eucharystia. W domku na Głogowcu, wraz z rodzicami mieszkała Święta Siostra Faustyna. Była ona trzecim dzieckiem z dziesięciu rodzeństwa. Ojciec bardzo ciężko pracował aby utrzymać i wykarmić całą rodzinę.  Siostra Faustyna tak wspominała: „Kiedy widziałam jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w Zakonie nie umiałabym tak szczerze i gorąco się modlić, toteż nieustannie składam Bogu dziękczynienie za takich rodziców.” Następnie nawiedzimy Kościół Św. Kazimierza Jagiellończyka, który został ufundowany przez Kazimierza Karwowskiego, właściciela Świnnic Warskich. Został poświęcony w dniu 05.05.1889.r. Kościół ten jest miejscem spotkań grup modlitewnych z całej diecezji włocławskiej, oraz grup pielgrzymkowych. W Kościele tym znajduje się Chrzcielnica  przy  której po dwóch dniach życia, została ochrzczona  Święta Siostra Faustyna, ora Konfesjonał, który był świadkiem pierwszej spowiedzi Heleny Kowalskiej, przyszłej Świętej Siostry Faustyny.  Po chwili refleksji i wspólnych modlitw, powrócimy do  Hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień III – Łowicz  – Niepokalanów – Szymanów  –  18.07.2024.r. /Czwartek/

Po śniadaniu przejedziemy do historycznej miejscowości ŁOWICZ., której pochodzenie datuje się na XII wiek. Podczas spaceru odwiedzimy nietypowy trójkątny rynek, zobaczymy barokowo – renesansową kolegiatę, którą Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 roku podniósł do godności katedry, następnie w 1999  – do godności bazyliki mniejszej. Odwiedzimy również Stary Rynek czyli historyczny główny plac miasta z usytuowanym w jego obrębie klasycystycznym Ratuszem. Czas wolny, a następnie wejście do muzeum miasta Łowicz, gdzie poznamy ciekawą historię miejsca i jego założycieli. Następnie przejazd do NIEPOKALANOWA, jednego z najmłodszych sanktuariów w Polsce, którego historia powstania nierozerwalnie związana jest z osobą Franciszkanina Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W tym miejscu będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. Po Mszy Świętej czas wolny. Następnie zwiedzanie muzeum poświęconego Świętemu Ojcu Maksymilianowi Kolbe, który ostatni okres swojego życia spędził w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie oddał swoje życie za życie innego więźnia Franciszka Gajowniczka. Ojciec Maksymilian Kolbe zmarł14 sierpnia 1941 roku. Papież Jan Paweł II kanonizował Go 10 października 1982.r. Ogłosił Go również Męczennikiem z miłości.  Następnie nawiedzimy „Panoramę Tysiąclecia” i inne obiekty związane z Jego kultem w tym miejscu. Po zakończeniu zwiedzania i osobistych modlitwach w tym Sanktuarium, pojedziemy do miejscowości SZYMANÓW. Nawiedzimy tutaj Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej, które znajduje się w położonym około 50 km od Warszawy klasztorze  Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. To tu od 24 czerwca 1946.r, Pani Jazłowiecka – „Wygnanka z Jazłowca”, jak Ją często nazywano,  obrała sobie nową siedzibę. Cudowny posąg dłuta Tomasza Oskara Sosnowskiego został wykonany w Rzymie na prośbę Założycielki Zgromadzenia Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej. Czas wolny na chwilę modlitwy, zadumy i kontemplacji. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień IV – Gidle  – Leśniów – Krzeszowice  –  19.07.2024.r. /Piątek/

Po śniadaniu przejedziemy do miejscowości GIDLE, gdzie nawiedzimy Bazylikę Najświętszej Maryi Panny, wybudowaną w miejscu znalezienia (wykopania z ziemi) cudownej figurki Matki Bożej. O tym wspaniałym, pełnym ciszy miejscu pisał poeta – Ksiądz Jan Twardowski: „…jak ziarno wyjęta z ziemi, wina obmyta kroplami, Gidelska wieśniaczko – módl się za nami”. Chwila czasu na kontemplacje i modlitwę we własnym zakresie. Prawdopodobnie w tym Sanktuarium będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. Wieś Gidle znajduje się pomiędzy Częstochową a Radomskiem, a otaczają je wody rzeki Warty i Wiertnicy. Przypomina niewielkie miasteczko, posiada również piękny rynek. Jak głosi tradycja w roku 1516, miejscowy rolnik, w miejscu gdzie wznosi się obecnie Sanktuarium i Klasztor orał swoją ziemię i wyorał maleńką dziewięciocentymetrową kamienną figurkę, Zabrał ją ze sobą i schował w skrzyni. Blask od figurki, a potem słowa Matki Bożej wyrażały wolę zbudowania Kościoła w miejscu w którym znaleziono figurkę. Obecne Sanktuarium  dominikańskie istnieje od XVII wieku, a w nim króluje maleńka figurka Matki Bożej Gidelskiej – koronowana w 1923 roku. Słynie z cudów uzdrowiania chorych. Tutaj też odbywają się słynne „kąpiołki” figurki w winie. Poświęcone wino z kąpiółki, można otrzymać w Sanktuarium przez cały rok. Wino posiada właściwości lecznicze.  W Sanktuarium,  Główny Ołtarz zbudowany został w 1796  roku, a jego centralną część zajmuje Obraz Wniebowzięcia N.M.P. Po lewej stronie nawy znajduje się Kaplica Św. Jacka, założyciela Dominikanów w Polsce., zaś po prawej stronie – jest Kaplica Matki Bożej Gidelskiej. Po Mszy Świętej, osobistych modlitwach i zwiedzaniu Sanktuarium, pojedziemy do miejscowości LEŚNIÓW, gdzie znajduje się niezwykłe Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin. Stanowi część zespołu klasztornego Ojców Paulinów położonego w Leśniowie w województwie śląskim. Według dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z  kultem Matki Bożej Częstochowskiej. Wracający z Rusi w roku 1382, śląski książę Władysław Opolczyk,  bezskutecznie poszukiwał wody w okolicach dzisiejszego Leśniowa. Zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istniejącemu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w Kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Gotycka figura o wysokości 70 centymetrów znajduje się dzisiaj w głównym Ołtarzu Kościoła i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. Od początku obecności figury w Leśniowie, rozwija się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne uzdrowienia fizyczne i duchowe.  W dniu 13 sierpnia  1967 roku miała miejsce uroczystość koronacji figury Matki Bożej dokonanej przez Prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy udziale: Kardynała Karola Wojtyły, Biskupa Stefana Barełę, oraz Generała Zakonu Paulinów – Ojca Jerzego Tomzińskiego.

W dobie wielkiego Jubileuszu Roku 2000, została wybudowana Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej i upamiętnia miejsce gdzie, jak podaje tradycja  w sposób cudowny wytrysnęło obfite źródło dające początek istniejącemu do dziś potokowi Leśniówka.

Po zakończeniu zwiedzania, osobistych i wspólnych modlitwach, wyjedziemy  w drogę powrotną. W godzinach wieczornych przyjedziemy do Krzeszowic. Zakończenie pielgrzymki.

 

Cena  pielgrzymki:  1120 zł.

 

W  cenie pielgrzymki są następujące świadczenia:

 

 

–  przejazd komfortowym autokarem klasy „Lux”

–  3 noclegi w obiektach  hotelowych *** (pokoje 2-3 osobowe) z łazienkami

–  3 śniadania, 3 obiadokolacje

–  ubezpieczenie NNW i KL

–  opieka doświadczonego pilota, oraz przewodników  lokalnych,

–  opłaty drogowe  i parkingowe

–  składkę na TFG i TEP

 

Cena nie obejmuje:

Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów –  około 100,00 zł.  płatne podczas pielgrzymki.

Należy zabrać ze sobą, kto ma,  Legitymację Emeryta/Rencisty, względnie Legitymację szkolną.

Dopłata do pokoju jednoosobowego – zł.  450,00

W  trakcie  podróży  w  miarę  możliwości będą  postoje  na  posiłki  we  własnym  zakresie.

 

Uwaga.  Ze względów organizacyjnych, warunków atmosferycznych i czynników od nas niezależnych, podczas pielgrzymki może nastąpić zmiana kolejności zwiedzanych obiektów.  

Kontakt z organizatorem: Parafia Św. Jana Pawła II w Krzeszowicach

Henryk Rozmus – Tel. 784 555 454.