Kosztorys remontu kaplicy Matki Bożej

Przedstawiamy szczegółowy kosztorys remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w naszym kościele.

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box