Kosztorys remontu kaplicy Matki Bożej

Przedstawiamy szczegółowy kosztorys remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w naszym kościele.